UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Nationale ombudsman krijgt nog steeds veel klachten over inning Wmo en Wlz

De Nationale ombudsman ontvangt onverminderd veel klachten over het Centraal Administratie Kantoor (CAK), de instantie die de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) int. Dat meldt Skipr.


  » Volledige artikel

meer nieuws