UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Wat is het Integraal Zorgakkoord?

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) van het ministerie van Volksgezondheid heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Hiervoor zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie en een aantal grote partijen in de zorg. Inmiddels is het zorgakkoord ondertekend door onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Een hele belangrijke partij, de Landelijke Huisartsen Vereniging, weigert vooralsnog te ondertekenen. Waarom? Daarvoor moeten we eerst uitleggen wat er in het Integraal Zorgakkoord staat.


  » Volledige artikel

meer nieuws