UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Lerend ontwikkelen met PROMs en PREMs voor meten kwaliteit van oogzorg

Het Nivel heeft in opdracht van Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, een Patient Reported Outcome Measure (PROM) en een Patient Reported Experience Measure (PREM) ontwikkeld voor de zorgpaden Automobiliteit (gericht op verkeersdeelname) en Neurovisuele Revalidatie. Vervolgens zijn deze beide vragenlijsten uitgeprobeerd in de praktijk. De kwaliteit van de PROM en de PREM is gewaarborgd en de vragenlijsten zijn klaar voor gebruik. Door ‘klein te beginnen’ en tussentijds te evalueren kunnen lessen uit de eerste ervaringen met de PROM en PREM snel benut worden voor de verdere implementatie. Dat meldt Nivel.


  » Volledige artikel

meer nieuws