UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

In 2021 overleden 16.000 mensen meer dan verwacht

In 2021 overleden bijna 171.000 mensen. Dat zijn er 16.000 (10 procent) meer dan verwacht voor dit jaar. In iedere leeftijdsgroep was de sterfte verhoogd. De oversterfte bij mensen in de Wet langdurige zorg, zoals ouderenzorg en gehandicaptenzorg, was lager dan die in de overige bevolking. Vooral in Flevoland, Zeeland en Limburg stierven meer mensen dan verwacht. De levensverwachting in 2021 was ongeveer gelijk aan die in 2020. Dit meldt het CBS. 


  » Volledige artikel

meer nieuws