UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

‘Stijgende kosten bemoeilijken gesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars’

Zorgverzekeraars hebben toegezegd bij de zorginkoop dit najaar al in te spelen op het Integraal Zorgakkoord (IZA). ‘Ze zullen meer gaan praten met zorgaanbieders over de langere termijn. Vanuit een meer domeinoverstijgend perspectief, met passende zorg als stip op de horizon', zegt Vincent Eversdijk, voorzitter van de branchegroep Zorg bij financieel advieskantoor BDO. 


  » Volledige artikel

meer nieuws