UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Thuisbehandeling hartfalen mogelijk

Door de inzet van een verpleegkundig specialist en technologie kunnen patiënten thuis worden behandeld en kan een ziekenhuisopname worden voorkomen  » Volledige artikel

meer nieuws