UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Nieuw kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Ouderenzorg nog niet door Patiëntenfederatie ondertekend

Het nieuwe kwaliteitskader dat te zijner tijd in werking zou moeten treden, dient als vervanger van de huidige kwaliteitskaders Wijkverpleging en Verpleeghuiszorg  » Volledige artikel

meer nieuws