UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Mentale gezondheid van jongeren nog slechter na coronacrisis

Het effect van de coronacrisis en de coronamaatregelen op het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren (0-27 jaar) zijn bijeengebracht in het overzichtsrapport Mentaal welbevinden van de jeugd: lessen uit de coronacrisis. Veertig onderzoeken en 26 peilingen uit de periode maart 2020 – april 2022, gedaan door ruim twintig onderzoeksinstellingen, zijn gebundeld door het NJi. De uitkomsten van de onderzoeken zijn vervolgens samen met jongeren geduid. Jongeren hebben een duidelijke oproep: heb meer oog voor ons mentaal welbevinden. Dit meldt Nederlands Jeugdinstituut.


  » Volledige artikel

meer nieuws