UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

'Kabinet doet te weinig aan bestrijding armoede mensen met een beperking'

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag twee miljard euro vrijgemaakt om armoede tegen te gaan. Ieder(in) juicht geld om armoede tegen te gaan toe, tegelijkertijd is de organisatie teleurgesteld dat er geen gerichte maatregelen zijn getroffen om de bestaanszekerheid voor mensen met een beperking of chronische ziekte te verbeteren. Terwijl dit hard nodig is, want zij hebben vaak hoge extra kosten vanwege hun aandoening. Dit wordt erger doordat het kabinet de stapeling van zorgkosten laat oplopen, met zijn voornemen om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo in te voeren, meldt Ieder(in).


  » Volledige artikel

meer nieuws