UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Uitslag poll: ‘Kuipers brak zijn loopbaan al af voor het landsbelang’

De meeste respondenten vinden dat Kuipers onterecht voor zijn eigen loopbaan koos, maar uit veel reacties klinkt begrip voor Kuipers en zijn keuze. "Vertrekken als zittend minister is van een totaal andere orde dan vertrekken in een demissionaire situatie zonder reëel vooruitzicht."


  » Volledige artikel

meer nieuws