UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Aanbod leefstijlprogramma's voor mensen met psychische klachten schiet tekort

De bestaande leefstijlprogramma’s vinden onvoldoende aansluiting bij de wensen en behoeften van cliënten in de ggz en hun naasten. Uit onderzoek van MIND blijkt dat de interventies vaak ook niet toegankelijk zijn. Daarom roept de organisatie om binnen én buiten de zorg aan de slag te gaan met preventie en gezonde leefstijl. Om effectieve programma’s blijven te kunnen vergoeding zijn echter wel meer financiële middelen nodig en is er intensievere samenwerking nodig met mensen die de interventies uiteindelijk moeten gebruiken. Dit meldt MIND.


  » Volledige artikel

meer nieuws