UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Ziekteprocessen van Alzheimer in het brein maar geen symptomen? Dat kan

Een kleine groep overleden mensen blijkt ziekteprocessen van Alzheimer in hun brein te hebben gehad, maar nooit klinische symptomen te hebben vertoond. Ofwel, zij ervoeren geen cognitieve achteruitgang. Het Nederlands Herseninstituut noemt deze groep ‘resilient’ of weerbaar. Wetenschappers hebben onderzocht hoe deze ziekte bij hen niet tot uiting kwam, terwijl dit bij anderen met dezelfde ziekteprocessen wel gebeurde. Dit meldt het Nederlands Herseninstituut. 


  » Volledige artikel

meer nieuws