UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Transparantie over kwaliteit medisch-specialistische zorg staat zo goed als stil

Er wordt nauwelijks vooruitgang geboekt op het gebied van transparantie over de kwaliteit van de medisch specialistische zorg. Partijen die eigenaar zijn van de data werken onvoldoende mee aan meer openbare informatie over de resultaten van behandelingen. 


  » Volledige artikel

meer nieuws