UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Gemeente Amsterdam ontvangt subsidie voor Lang Leven Thuisflats & Buurten project

De gemeente Amsterdam heeft een subsidie van 1,5 miljoen euro ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het project Lang Leven Thuisflats & Buurten. Deze subsidie maakt het mogelijk om 'Langer Thuis-coaches' in te zetten, die een cruciale rol zullen spelen in het verbinden van bewonersbehoeften met woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Daarnaast zullen zij bijdragen aan activiteiten die de gezondheid, het welzijn en de maatschappelijke participatie van inwoners bevorderen, zo meldt WeesperNieuws.


  » Volledige artikel

meer nieuws